Moet ik een attest van goede zeden en gedrag meesturen?

Nee, dat hebben we niet nodig.