Meer weten over off-trade?

We zoeken techniekers

Benieuwd naar Mouterij Albert?

Privacy Statement

Alken-Maes NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2800 Mechelen, Blarenberglaan 3 Bus C en met ondernemingsnummer 0716 926 901, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (hierna “Alken-Maes’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’ genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die op deze website worden verzameld.

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de vigerende privacywetgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de Wet betreffende de elektronische communicatie van 13/06/2005).

In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij je over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. In het bijzonder informeert dit Privacy & Cookie Statement je over de wijze waarop wij persoonsgegevens van de gebruikers van deze website verwerken, evenals over de doeleinden van deze verwerking. In dat verband wordt ook stilgestaan bij de verschillende privacyrechten waarover je als gebruiker van deze website kan beschikken en de manier waarop je deze rechten kan uitoefenen.

Dit Privacy & Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten op deze website, behalve wanneer er voor een bepaalde digitale actie een afzonderlijke, specifiek privacy statement zou worden meegedeeld.

Welke persoonsgegevens verzamelt Alken-Maes?

Alken-Maes verzamelt de persoonsgegevens die u als gebruiker van deze website vrijwillig aan ons meedeelt, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres bij het invullen van het contactformulier of het verzenden van een e-mail.

 Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens door middel van cookies op onze website (neem hieronder een kijkje bij ‘Cookie Statement’ voor meer informatie), zoals bijvoorbeeld uw IP-adres, surfgedrag op de website, klikgedrag, locatiegegevens en cookie ID.

Voor welke doeleinden verwerkt Alken-Maes persoonsgegevens?

Alken-Maes verwerkt de persoonsgegevens verzameld via de website voor de volgende doeleinden:

  • Praktische doeleinden: het correct kunnen gebruiken en weergeven van de website;
  • Wettelijke doeleinden, zoals leeftijdscontrole;
  • Communicatiedoeleinden: het behandelen van jouw vraag of suggestie aan ons bezorgd via het contactformulier of e-mail;
  • Rekruteringsdoeleinden: als je interesse hebt om te werken bij Alken-Maes zullen we persoonsgegevens verwerken en bijhouden voor dat doel;
  • Indien je hiervoor de toestemming hebt gegeven: Marketingdoeleinden en promotionele doeleinden, zoals het uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, het verzenden van nieuwsbrieven, het tonen van aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische boodschappen via advertentienetwerken en sociale mediakanalen.